Dreng på bibliotek
Indlæser

PolitikLandsforeningen Autisme arbejder hver dag politisk for at sikre de bedste vilkår for alle mennesker med autisme og deres pårørende. Det gør vi med kampagner, møder med forskellige politikere, høringssvar og debatindlæg i andre medier. Se mere om vores politik på flere områder herunder. 

 

Tag inklusionskrisen alvorligt

Landsforeningen Autisme sætter særligt fokus på inklusionskrisen. Vores inklusionsundersøgelse viser, at 35 % af børn med autisme ikke går i skole og at over halvdelen af disse 35 % ikke har været i skole i over et år. Og at hele 65 % af alle børn med autisme har haft længere perioder, hvor de ikke kunne gå i skole. Det er årsagen til, at vi har lanceret et idékatalog med 5 konkrete bud på, hvordan inklusionen kan forbedres. 

Læs vores 5 forslag til bedre inklusion her. 

Eller se videoerne om de fem forslag her: 

    


Vi opfordrer alle til udbrede idékataloget med vores 5 forslag til bedre inklusion. Send det til lokale folketingskandidater, tag det med til debatmøder, send det via mail, brug det som inspiration til et læserbrev til lokalavisen – Vi har brug for alle kræfter, der vil hjælpe!

 

Landsforeningen Autisme foreslår handlingsplan på jobs til autister

Landsforeningens Autisme opfordrer alle valgkamps-parate politikere til, at gribe stafetten og skabe arbejdspladser til autistiske mennesker. Foreningen peger på 5 helt konkrete forslag, som en handlingsplan skal indeholde. Læs dem her.

Ni ud af ti med autisme er uden ordinær beskæftigelse. Autister er marginaliserede på arbejdsmarkedet. Det er konklusionen, i den rundspørge Landsforeningen Autisme og Det Nationale Autismeinstitut i 2016 lavede om beskæftigelse. Rundspørgen viste, at kun hver tiende er i ordinær beskæftigelse på fuldtid eller deltid, mens hele 40 procent lever af kontanthjælpslignende ydelser. Det er årsagen til at Landsforeningen Autisme foreslår en handlingsplan for beskæftigelse.

Du kan se videoerne om de 5 forslag her:

    

Faktaark om autisme

Vi skal have autisme printet ind i politikeres bevidsthed og på deres dagsorden. Derfor har vi samlet fakta om autisme indenfor en række områder, som kan deles med politikere og medier.

Du kan læse hele vores fakta-ark om autismeområdet her.

I fakta-arket er der tal om og vores perspektiv på emner som:
Nedlæggelse af regionerne, kommunernes sagsbehandling, trivsel i skolerne, klagenævnet for specialundervisning, politianmeldelse af beboere på bosteder, magtanvendelse, beskæftigelse, familier og stress, ungdomsuddannelser, autismeklasser, STU, kriminalitet, udredning og tidlig intervention samt psykiatri.