Stil spørgsmål til ungdomspanelet i ny podcast

20. feb. 2020

I Landsforeningen Autisme optager vi i øjeblikket vores store podcastserie: ”Megafon – podcast fra din anden verden”.

En del af podcasten bliver 8 programmer, hvor et panel af unge med autisme diskuterer emner som kærester, situationsfornemmelse, sex, synsforstyrrelser, online relationer, smalltalk og meget mere.
I hvert af de 8 programmer tager panelet også to dilemmaer fra lytterne op. Og du kan allerede nu sende dilemmaer ind, som de unge vil svare på.

Indsend dit dilemma her.

4 vinkler om ungdomsliv med autisme

De 8 programmer med ungdomspanelet er blot én af fire dele af ”Megafon – Podcast fra din anden verden”. Udover ungdomspanelet kommer podcastserien til at indeholde fire programmer under temaet ”Svære følelser”. I de programmer møder du de fire unge med autisme: Cecilie, Laura, Marc og Jacob, der hver fortæller en personlig historie om at opleve og takle svære følelser som vrede, forelskelse, ydmygelse og ensomhed. I hvert af programmerne om svære følelser, giver psykolog Christian Stewart-Ferrer gode råd til, hvordan man som ung med autisme, kan arbejde med og tale om sine svære følelser.

En anden vinkel på ungdomslivet, som podcasten tager op er overgange til voksenlivet. I 5 programmer kommer podcasten til at stille skarpt på blandt andet overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, hvad sker der når man bliver 18 år og myndig og det at flytte hjemmefra. Denne del af programmerne laves i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut.

En sidste del af podcasten bliver et par programmer, hvor vi i samarbejde med forfatterne af Dillerdagbogen laver guides om sex, krop, samtykke og følelser til unge med autisme, der er i målgruppen for specialskoler og STU.

Selvindsigt og anerkendelse

Formålet med den samlede podcastserie ”Megafon – Podcast fra din anden verden” er at styrke unge med autisme i at takle alt det, der følger med et ungdomsliv. Programmerne skal skabe et positivt indtryk af forskelle imellem mennesker og derved skabe tryghed og mere selvværd i børn og unge, så de

bliver mere sikre i at lægge afstand, sige nej og finde hjælp, når de oplever at blive rullet ind i magtspil fx. om at dække andres følelsesmæssige og/eller seksuelle behov. Formålet er også at give unge med autisme redskaber til at få indflydelse på krænkende, eller potentielt krænkende, situationer de er en del af, eller, risikere at blive en del af.

Programmerne skal udfolde og bearbejde sammenhænge som unge, uden socialkognitive udfordringer, typisk kender til, fordi de snakker med andre unge om det i frikvarteret, eller forstår det intuitivt. Unge med autisme mangler typisk evne til at samle bidder af information op i deres omgivelser, derfor vil vi med programserien invitere unge ind i et univers af konkret information i klar letforståelig tale, om emner der ellers er svære for dem at få konkretviden om.

Det er vores målsætning i Landsforeningen Autisme at programmerne udover, at være interessante for unge, også kan bruges af fagpersoner og forældre til undervisning og til at tage svære emner op sammen med unge.

Megafon – Podcast fra din anden verden kommer til at ligge på Soundcloud, hvor du allerede nu kan høre Landsforeningen Autismes første podcastserie ”Når diagnosen Rammer” og det første afsnit af ”Formandens kommentar”, hvor Heidi Thamestrup som formand for Landsforeningen Autisme kommenterer på socialpolitisk redegørelse.

Du kan følge Landsforeningen Autismes podcastkanal her.