Indlæser

Private konsulenter spinder guld på at skære i støtten til handicappede

13. dec. 2019

Altinget.dk afslører, at kommunerne i stor stil hyrer private konsulenter ind, som får løn efter hvor store besparelser, de kan lave på støtten til handicappede. Landsformand Heidi Thamestrup kalder det en grotesk praksis, som går alvorligt ud over mennesker med autismes retssikkerhed og livskvalitet.  

 

Udslus en voksen med autisme fra botilbud til egen bolig, eller find et billigere støttetilbud til en ung med autisme – og tjen selv 10 % af besparelsen.

Sådan lyder opgaven til private konsulenter, som en række kommuner har hyret ind til at finde ekstra besparelser på handicapområdet. Det viser aktindsigter i kommunernes kontrakter med særligt to private konsulentvirksomheder, som Altinget.dk har gravet frem.

Læs om ’konsulenternes’ betaling for besparelser hos Altinget.dk her.

Aktindsigterne viser, at hele 19 kommuner har hyret konsulenter ind fra bureauerne Trancit og Brorson Consult. Konsulenterne gennemgår sager i kommunen og finder derefter ud af, hvor kommunen kan spare penge, og hvor meget støtte, der kan skæres væk fra udsatte mennesker med autisme og andre handicap. Ifølge Altinget.dk berører det mindst 800 personer med handicap.

Se her et kort over de kommuner, der bruger konsulenter til at spare på handicappede.

I Landsforeningen Autisme kalder landsformand Heidi Thamestrup kommunernes spareøvelse for ’helt grotesk’, og hun understreger, at det viser hvilket menneskesyn, der har bredt sig i kommunerne siden kommunalreformen i 2007.

”Strukturreformen skabte et marked for lyssky pengespekulanter. Forhandlingskonsulenterne er bare en af slagsen. De postulerer, at der er penge at spare på handicappede, men det kan de kun, fordi kommunerne mangler viden om specialområdet og ønsker at nedbringe udgifterne til socialområdet. Det her handler kun om forretning, om at udnytte sårbare handicappede borgere - ikke om at øge borgerens livskvalitet,” siger hun.

På kant med loven

Konsulenterne gennemgår handicappede borgeres sager for at se, hvilke ændringer, der kan laves, så der spares flest muligt penge. Det gør de i samarbejde med kommunens egne sagsbehandlere. Og når der så ændres i støtte eller fratages et tilbud, så får konsulenterne en procentdel af den besparelse i løn.

Blandt andet står der således i en kontrakt mellem Brorson Consult og Odder Kommune fra 2018:

”Ved forhandling af en §107 borgersag (borger i midlertidigt botilbud red.), hvor der skal foretages udslusning til egen bolig (…), udgøres betalingen til Brorson Consult af besparelsen ved endt udslusning og udflytning til egen bolig,”. Det skriver Altinget.dk.

Læs mere om kommunernes praksis med spare-konsulenter her.

Professor John Klausen fortæller dog, at det er på kanten af det lovlige, da det ligger i en gråzone mellem lovlig rådgivning og at være i strid med forvaltningsloven. Hvis konsulenterne endda laver socialfaglige vurderinger og afgørelser også, kan det vise sig, at arbejdet er decideret ulovligt.

”En sådan overdragelse af myndighedsopgaver til et privat firma er ulovlig,” siger John Klausen til Altinget.dk.

Bosteder kæmper selv mod ’konsulenterne’

I Landsforeningen Autisme hører landsformand Heidi Thamestrup fra bosteder, at de har hyret personale med indsigt i sociallovgivningen, som kan argumentere med konsulenterne og forsøge at opveje deres besparelser, som har store konsekvenser for deres beboeres hverdag.

I parksis betyder kommunernes spare-konsulenter, at der kan bo to autistiske mennesker med samme støtte behov, på samme bosted. Den ene kan få støtte til forskellige aktiviteter og til ledsagelse, det kan den anden ikke. Eneste forklaring er, at de to borgere kommer fra forskellige kommuner. Det er helt umuligt at forstå for borgeren og skaber dårligere livskvalitet.

”Selvfølgelig findes der forhandlingskonsulenter, strukturreformen skabte jo et marked til dem. Men at der findes kommuner, der køber deres lavpandede ydelser - det er usselt! For unge og voksne med autisme, der bor på et bosted er det jo helt urimeligt, at deres støtte i hverdagen og livskvalitet generelt afhænger af, hvilken kommune de tilfældigvis kommer fra. Og det er uacceptabelt, at vi nu har bosteder og pårørende, der må kæmpe for at undgå yderligere beskæringer. I forvejen er handicapområdet presset i bund – og tilbage står mennesker med autisme, som ikke kan forstå, de ikke får samme muligheder som naboen,” siger Heidi Thamestrup.

Bostederne oplever også, at private konsulenter står for at lave krav til udvikling hos et menneske med autisme – f.eks. at en voksen skal kunne flytte i eget hjem efter to år. Ofte er kravene dog langt fra autistens virkelighed, og det sætter i forvejen sårbare mennesker under hårdt pres.

”Vi oplever at konsulenterne forlanger at få detaljerede udviklingsmål ind i borgernes handlingsplaner. Ofte er kravene, efter en pædagogfaglig vurdering, helt uden for borgerens rækkevidde. Og der er helt reelt at tale om overgreb på borgerens rettigheder, for udviklingsmål i en handlingsplan skal handle om borgerens trivsel, og ikke om at putte guld i lommerne på folk, der spekulerer i at høste den,” understreger Heidi Thamestrup.


Stor bekymring på Christiansborg

På Christiansborg skaber kommunernes spare-konsulenter stor bekymring, og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) vil nu have Ankestyrelsen til at se på, om kommunernes praksis overhovedet er lovlig.

”Det er stærkt bekymrende at se en aggressiv metode, hvor kommunerne betaler private konsulentfirmaer en resultatløn for at finde besparelser til nogle meget sårbare mennesker, som har brug for fællesskabets hjælp," siger ministeren til Altinget.dk.

Også SF’s kommunal- og handicapordfører Charlotte Broman Mølbæk, Dansk Folkepartis socialordfører Karina Adsbøl og Enhedslistens handicapordfører Jakob Sølvhøj kalder kommunernes brug af konsulenterne for uacceptabelt og grotesk.

Læs mere om politikernes reaktion på besparelserne hos Altinget.dk her.

Og nu vil flere af politikere have svar fra Ministeren om konsulenterne og brugen af dem i kommunerne.

Socialminister Astrid Krag kaldes i samråd

SF og Dansk Folkeparti er nu gået sammen om at kalder social- og indenrigsminister Astrid Krag i samråd.

Her vil de, ifølge Altinget.dk, blandt andet have svar på: ”Vil regeringen sætte en stopper for, at kommuner hyrer konsulenter til at gennemtrawle handicappede og psykiske syges sager for at finde besparelser?”

Der er dog endnu ikke sat tid på, hvornår samrådet holdes.

Læs mere om samrådet hos Altinget.dk her.

Får 10 % af besparelsen i løn i Silkeborg

En af de kommuner, der har det mest omfangsrige samarbejde med konsulenter om at finde besparelser på handicapområdet foregår lige nu i Silkeborg.

Her har kommunen, ifølge Altinget.dk, hyret konsulentvirksomheden Brorson Consult ind til at gennemgå lige under 300 sager for at finde de steder, de kan spare penge.

I 2018 havde samme virksomhed en lignende kontrakt med Silkeborg Kommune, hvor de gennemgik 50 sager og fandt besparelser på over 3 millioner kroner. Ud af de besparelser fik konsulenter derfor løn på 300.000 kroner – svarende til 10 % af besparelsen.

Silkeborg Kommune afviser nu, at målet er at finde besparelser.

Læs om Silkeborg Kommunes brug af konsulenter hos TV MidtVest her.