Indlæser

Ny finanslov skuffer på handicapområdet

5. dec. 2019

Mandag aften offentliggjorde regeringen, Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre den nye finanslov for 2020. I den er der blevet penge til et løft af psykiatrien og flere skolelærere, hvilket er godt. Men det bekymrer landsformand Heidi Thamestrup, at handicapområdet på det nærmeste mangler i aftalen.

                            

 

Mandag aften den 2. december faldt den nye finanslov for 2020 på plads mellem regeringen, Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre.

Læs hele aftaleteksten for finansloven 2020 her.

I finansloven har partierne sat penge af til især velfærdsområdet, og det pressede psykiatriområde står til at få en saltvandsindsprøjtning på 600 millioner kroner årligt fra 2020. Med de penge skal der især være mere fokus på forebyggelse, flere sengepladser i psykiatrien, en bedre akutindsats - samt børn og unge med flere diagnoser.

I Landsforeningen autisme glæder landsformand Heidi Thamestrup sig over, at psykiatrien overhovedet kom på finansloven, men hun understreger også, at pengene lige nu kun er nok til at lappe huller, helt akut, der er ikke tale om en genopretning.

”Jeg er selvfølgelig glad for, at psykiatrien har fået lidt mere end halvdelen af det de stod og manglede - helt akut. Psykiatrien hænger mildest talt ikke sammen og det har store konsekvenser for mennesker med autisme, som ikke får hjælp, til psykiatriske overbygninger til autismen som: voldsom angst, depression, selvskade og selvmordstanker. Det er derfor vigtigt, vi sætter ind meget tidligere og tager hånd om handicappede i hjemmet, skolen, uddannelserne – det er her, problemerne i psykiatrien genereres,” siger hun.

Læs artikel hos Altinget.dk om løftet af psykiatrien her.

Handicapområdet glemt i finansloven

Ud over løftet af psykiatrien, så skal man i finansloven se langt efter penge til handicapområdet generelt og indsatser på det specialiserede område. Det står landsformand Heidi Thamestrup uforstående overfor, da kompensation af handicap samt omsorg i socialpsykiatrien, forbygger svære psykiatriske lidelser. Heidi understreger at der er brug for massiv genopretning af handicapområdet. 

”Jeg er ikke imponeret over finansloven. Politikerne har glemt det løft af handicapområdet som de lovede før valget. Man kan spørge sig selv om der tale om meget god eller om meget dårlig timing, når finansloven fremlægges dagen før den internationale handicapdag – og der intet er til mennesker med autisme og det højt specialiserede område? Socialministeren inviterede til kaffe og gav nogle handicaporganisationer en handicappris, jeg syntes ærlig talt det er skamløst at dele “Hoplanåle” ud når handicappede borgere kæmper alene mod kommuner der pisser på deres rettigheder”.

I økonomiaftalerne for kommunerne og regionerne tidligere på efteråret blev mennesker med handicapoverset, og nu ser det igen ud til, at handicapområdet ignoreres af politikerne.

Dog er der i finansloven sat penge af til gennemførelse af den evaluering af det specialiserede socialområde, som blev lovet færdig i august 2019 i det såkaldte forståelsespapir mellem partierne i efteråret. Undersøgelsen er udsat til første del af 2020.

Flere lærere til folkeskolen

Folkeskolen får et løft at partierne i den nye finanslov. Her er der i 2020 afsat 275 millioner kroner, som er ud over kommunernes budgetter. Pengene sættes blandt andet af til flere lærere i folkeskolen. Derudover er partierne blevet enige om at sikre 193 millioner kroner årligt fra 2020 til finansiering af et kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Ifølge landsformand Heidi Thamestrup skal pengene følges af mere specialiseret viden, større fokus på relationsskabende pædagogik, mindre grupper og bedre rammer, hvis pengene skal komme elever med autisme til gavn. Formanden glæder sig over at Undervisningsministeriet allerede i december har inviteret Landsforeningen Autisme til møde med fokus på de helt nødvendige indsatser der skal hjælpe de mest sårbare børn i skolen.