Indlæser

Møde med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

25. sep. 2019

Mandag d. 23. september var landsformand Heidi Thamestrup, samt Danske Handicaporganisationer, ADHD foreningen og Ordblinde-foreningen til det første møde med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz -Theil. Mødet var indkaldt med emnet “fravær i grundskolen”.

 

Ministeren lagde ud med at svare på landsformand Heidi Thamestrups debatindlæg i Politiken vedr. loven om, at kommunerne kan trække forældre i børne-forældre ydelsen, hvis et barn har meget fravær. Her understregede ministeren, at loven bestem ikke må ramme syge og handicappede børn. Og at hvis der alligevel kommer sådanne sager, som resulterer i beskæring af ydelser, så skal de ind på hendes bord.  

På Landsforeningen Autismes dagsorden for mødet med ministeren stod bla. specialisering - at det ikke er en god idé at blande børn med alle typer handicap i skolernes specialgrupper. Og især at specialskoler også er inklusion - i særdeleshed for de mest sårbare af vores skolebørn.

Vi gjorde ministeren opmærksom på, at der i mange byer lige nu bygges mastodont-skoler med store rum og flytbare skillevægge. Mange skoler tænker i, at børn ikke skal have faste klasserum, men måske bare et eget skab på skolen. Vi fortalte ministeren, at den viden vi har om børn med autisme er, at de som det absolutte minimum skal tilbydes en fast plads og en mindre gruppe.

Ministeren har tidligere fortalt til folkeskolen.dk, at hun ser specialklasser som et sted, hvor også børn med alkoholiserede forældre kan få et pusterum, når de i kortere eller længere perioder har brug for det. På vores opfordring garanterede ministeren, at der er tale om flere typer af specialklasser, og at autistiske børn ikke vil blive sansemæssigt forstyrret af børn med alle mulige problemstillinger.

Læs artiklen fra Folkeskolen med ministerens snak om specialklasser her. 

Afsluttende lovede ministeren, at autisme og skolefravær er et af de punkter, der står meget højt på hendes dagsorden. Og det er noget, der skal arbejdes for at stoppe skridt for skridt. 

Autismeforeningens repræsentanter følte sig hørt og havde et meget positivt indtryk af den nye minister.