Hør podcasten "Formandens kommentar: Socialpolitisk Redegørelse"

10. jan. 2020

Autisme fylder i årets redegørelse foruroligende meget. Autisme er nævnt hele 42 gange i redegørelsen.
Landsforeningen Autismes formand Heidi Thamestrup giver her i programmet sine perspektiver på betydningen af socialpolitik redegørelse.

Redegørelsen indeholder en række interessante tal på autismeområdet.
For børn og unge i alderen 13-18 år, der modtager en forebyggende foranstaltning eller anbringelse pga. handicap, har 46 pct. en diagnose for autisme. Blandt de 19-20-årige med handicap, der modtager kontanthjælp mv. har 36 pct. autisme. For børn og unge i alderen 13-18 år, der modtager sociale foranstaltninger pga. handicap, har 46 pct. diagnosen autisme. Blandt børn og unge, hvis forældre modtager tabt arbejdsfortjeneste, har 37 pct. autisme.

Lyt til Formandens kommentar her: