Der kan nu søges om Demetrious Haracopos Legatet

3. okt. 2019

Legatet uddeles årligt af Center for Autisme og Sofieskolen til en person eller institution, som arbejder med området ud fra tanken om, at alle mennesker har ret til at blive set og hørt. Ansøgningsfristen er nu den 15. oktober – se herunder, hvordan det kan søges.Psykolog Demetrious Haracopos var en af de førende i Danmark inden for forståelsen af autisme – og han gjorde et stort arbejde til personer med autisme gennem mere end 40 år.

Først som forstander af Sofieskolen, og senere blev han initiativtageren til at opstart af Center for Autisme og fungerede som centrets leder. Han var kendt som en ildsjæl inden for arbejdet med mennesker med autisme og huskes især for hans involverende tilgang til samarbejdet mellem forældre og pårørende til børn med autisme.

Legatet uddeles for at føre hans arbejde videre. Og gives eksempelvis på baggrund af særlige aktiviteter for forældregrupper, arbejde med problemskadende adfærd – og nye tiltag eller opfindelser, der kan hjælpe menneske med autisme til bedre livskvalitet og selvstændighed.

Ansøgning:

Fristen for ansøgning er nu den 15. oktober 2019.

Legatets beløb er: 20.000 kroner.

Ansøgningen sendes eller afleveres til: Center for Autisme, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev.

Læs mere om legatet her. 


Ansøgningen skal indeholde:

  • Motivationen for at søge legatet. Denne tekst skal beskrive og konkretisere, hvilken indsats personen eller institutionen yder – og hvorfor de fortjener legatet.
  • Skal indeholde de oplysninger, der er relevante for indsatsen. F.eks. dokumentation, CV med uddannelse og beskæftigelse – eller andre oplysninger, der kan begrunde, hvorfor personen eller institutionen skal modtage legatet.

Uddeles på Skivekonferencen i november

Hvert år i november på Skivekonferencen uddeles legatet.

Legatets midler må ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, og regnskabet for legatet skal aflægges for bestyrelserne i hhv. Center for Autisme og Sofieskolen.

Legatet er tidligere givet til:

2018: Louise Schwartz Nielsen (stifteren af kvindenetværket NAUK)

2017: Bodil Aggernæs (speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri)

2016: Ditte Rose Andersen (psykolog, speciale i børn og unge med autisme)

2015: Birgitte Dahl (mor, startede projekt om relation ml. skole og hjem)

2014: Samrådet

2013: Dorte Hölck (autismekonsulent, Go Between)

Du kan læse mere om de tidligere legatmodtagere og læse talerne til dem her.