ATLASS familiekursus

Event dato:
24. apr. 2019 - 16. aug. 2019

Atlass har fokus på, hvordan stress påvirker hele familien og de nære relationer og netværk. Atlass handler om at forstå stress hos sig selv og hos børn og unge med anderledes, kognitive forudsætninger.

I stedet for at ændre på hinanden, ændrer vi på den situation, der gør os stressede. Måden vi håndterer stress på er individuel, og kan overordnet opdeles i ”at løse problemerne” eller ” at være i problemerne”.

Målet med dette kursus er at sætte jer forældre i stand til bedre at kunne være gode partnere for hinanden eller klare hverdagen alene, hvis I er eneforsørgere, således, at I får draget omsorg for jer selv men også jeres børn, dels dem med diagnose og dels deres søskende.

Under hele kurset vil vi bruge mindfullness som inspiration til stressreduktion og øget trivsel. Megen forskning lægger vægt på, at mindfulness er hjælpsomt for mennesker, der lever under langvarige stressbelastninger. Vi vil introducere jer til teori om mindfulness og til nogle konkrete øvelser. Vi introducerer mindfulness som åndehuller i hverdagen; for nogle kan mindfulness bruges som hjælp til at håndtere stress og øge nærvær.

Kursusformen vil være en vekslen mellem teori, individuelle refleksioner og drøftelser i gruppen.

På dette Atlass-kursus får du

  • Perspektiver på dit samspil med din familie ud fra viden om udvikling og samspil
  • Andre forældres fortællinger om deres måder at håndtere deres liv på
  • Andre forældre og instruktørerne som sparringspartnere
  • Mulighed for at få øje på ”åndehuller” og veje til selvhjælp i en trængt hverdag

 

Kursusindhold

Dag 1 og 2
Introduktion til kurset. Familiesituationen, når et barn har en diagnose, herunder sorgprocesser.
Coping – hvad stiller vi op med hverdagen?

Dag 3 og 4
På de to dage vil vi gå nærmere i dybden med, hvorfor det at have et barn/ en ung med autisme/ADHD og andet kan være så markant en udfordring og belastning for jer og jeres familie.

Dag 5 og 6
Vi går i dybden med teori og viden om stress, som kobles til fokus på coping. Vi arbejder ind i den enkelte forældres coping, og kobler den til stress og stresshåndtering.

Dag 7
Denne dag har som funktion at være en opsamling og booster af hele Atlass kurset

Kursusdatoer 2019

Dag 1+2: 24. og 25. april 2019
Dag 3+4: 9. og 10. maj 2019
Dag 5+6: 13. og 14. maj 2019
Dag 7: 16. august 2019

Målgruppe

Forældre og pårørende.

Kursusleder/undervisere

Atlass-instruktører med psykologfaglig og specialpædagogisk baggrund fra Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og Langagerskolen, specialskole for børn og unge med Autisme/ADHD.
Se mere på: www.atlass.dk

Deltagerantal

Max. 15 kursister

Sted

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, Årslev Møllevej 19, 8229 Brabrand

Pris

Kr. 8.000,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer og forplejning.

Frameldingsfrist

1.4.2019

Kontakt

Lotte Irlind,
Landsforeningen Autisme
kursus@autismeforening.dk
Tlf. 20 57 63 30,
Merete Kirkfeldt, Center for
Specialpædagogiske Børnetilbudkon@aarhus.dk. Tlf. 4185 6133
Birgit D. S. Isene, Langageskolen
bdi@aarhus.dk. Tlf. 2337 0730.

Tilmelding

Tilmeld dig ved at maile navn, adresse, tlf. + evt. institution til kursus@autismeforening.dk
(+ EAN nr., kommune og kontaktperson hos kommunen - hvis kommunen skal betale kurset)