Angst og autisme

Event dato:
9. apr. 2019 - 9. apr. 2019

Deltagerne introduceres til de forskellige angsttyper, og hvordan de kommer til udtryk hos personer med autisme.

Kurset giver indblik og inspiration til forældre og giver mulighed for at afprøve forskellige strategier sammen med de børn, unge eller voksne, man har i sin omsorg.

Personer med autisme oplever ofte, at deres hverdag er fyldt med uforudsigelige oplevelser, som påvirker deres nerve- og sansesystemer på en gennemgribende måde, og dette leder ofte til en angsttilstand, som kan være svær at håndtere.

Kurset veksler mellem teoretisk gennemgang af angsttyper, og hvordan man kan arbejde med disse, og praktiske øvelser, hvor deltagerne skal få erfaring med at bruge nogle af de mestringsstrategier, som leder til en bedre forståelse og mestring af angsten hos personer med autisme.

 

Målgruppe

Forældre og pårørende

Kursusleder/underviser

Christina Sommer,
psykologisk konsulent

Tid og sted

9. april 2019 kl. 9.30 - 16.00
Høje Taastrup

Deltagerantal

Max. 60 kursister

Seneste afmeldingsfrist

8. marts, 2019

Pris

Kr. 1.800,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer og forplejning.

Kontakt

Lotte Irlind
kursus@autismeforening.dk
eller tlf. 20 57 63 30

Tilmelding

Tilmeld dig ved at maile navn, adresse, tlf. + evt. institution til kursus@autismeforening.dk
(+ EAN nr., kommune og kontaktperson hos kommunen - hvis kommunen skal betale kurset)